Vida i Jönköping havn på ferietur 28. Juni 2018.

Foto: Marie GL